Hierbij verleen ik Muziekvereniging Excelsior Westenholte toestemming om de contributie automatisch af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer.


Contributiebedragen per 01-01-2021


Lidmaatschap €21,00 per maand
Lesgeld €47,00 per maand


Contributie wordt via automatisch incasso per maand afgeschreven rond de 28e van de maand. U betaalt de contributie v.


Beëindigen lidmaatschap
De opzegging moet voor de eerste van de maand binnen zijn per mail via info@excelsior-westenholte.nl of via ons contactformulier op de website.